nuplėšimas

nuplėšìmas sm. (2) 1. S.Stan, LL118nuplėšti 1: Da ir prie stogo lentelių nuplėšìmo sugaiši daugiau kaip pusdienį Sb. 2. SD454, DP189, Nnuplėšti 7: Užpuolimas ir nuplėšimas ant atviros ūlyčios įneš ... 4 metus temnyčios LC1883,23. Arielka yra ... galybė ir ginklas dėl žmonių apsukimo ir nuplėšimo A1884,191.
◊ garbė̃s nuplėšìmas užtraukimas gėdos: Mato tokiame kaltinime garbės nuplėšimą LTI486(A.Janul).
\ plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; išplėšimas; nuplėšimas; paplėšimas; perplėšimas; praplėšimas; priplėšimas; suplėšimas; užplėšimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuplėšimas — nuplėši̇̀mas dkt. Vė̃liavos nuplėši̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apiplėšimas — apiplėšìmas (applėšimas N) sm. (2) KI146 → apiplėšti 5: Juk ta moteris aiškiai suprato, kad tai buvo apiplėšimas I.Simon. plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; išplėšimas; nuplėšimas; paplėšimas; perplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšimas — atplėšìmas sm. (2) 1. H, N → atplėšti 3: Laiško atplėšìmas BŽ481. 2. LL119 → atplėšti 5: Neteisingas atplėšimas padarė per skaudžią žaizdą Blv. ║ refl.: Grigorijus, jausdamas džiaugsmingą išsilaisvinimą, atsiplėšimą nuo tikrovės ir minčių, gėrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garbė — garbė̃ sf. (4) K, (3) Pgr, Šl; SD27 šlovė, pagarba; geras vardas: Darbas yra kiekvieno dirbti galinčio piliečio pareiga ir garbės dalykas sp. Į garbę kelias jam tikrasis vien darbas S.Nėr. Darbas – garbė didžioji! rš. Garbės skola rš. Jis sėdo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplėšimas — išplėšìmas sm. (2) 1. SD410 → išplėšti 1. 2. → išplėšti 3: Ponas, mislydamas vėl, kad čia niekai bus, atidavęs kalną ant išplėšimo LMD. 3. išplėšta dirva, plėšinys: An išplėšìmo pasėjom miežių Pls. 4. SD414, H, R343, KI146, N → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kompromitacija — kompromitãcija sf. (1) Š, DŽ pažeminimas kieno nors akyse, garbės nuplėšimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kozna — 2 ×koznà sf. (2, 4) bausmė, bauda: Koznà yra nulupimas, nuplėšimas mokesniais J. Gal koznà šitie vaikai! Ds. Kaip kokios koznõs negaliu atsikratyt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuoplėša — sf. (1), nūplėša (ž.) (1) 1. Grk kas nuo ko nuplėšta: Ant grindų mėtėsi popierių nuoplėšos rš. 2. SD137, CII1158, N, [K] grobis: Dabar ji vedė žirgus, o vyrai, eidami šalimis, prilaikė ant žirgų sukrautus rūbus, šarvus, ginklus ir kitą nuoplėšą V …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paplėšimas — paplėšìmas sm. (2) 1. → paplėšti 10: Žmonių paplėšìmas KII55. 2. refl. → paplėšti 11 (refl.): Koks čia pasiplėšimas: trisdešimt rublių uždirbo! Krš. plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.